ZAKON

o uređenju prostora i izgradnji objekata

ZAKON

o stranim investicijama

ZAKON

o privrednim društvima

ZAKON

o porezu na nepokretnost

ZAKON

o platnom porezu u zemlji

ZAKON

o koncesijama

UREDBA

o podsticanju direktnih investicija

UREDBA

o biznis zonama

CARINSKI

zakon