CETINJE

 • Naziv lokacije: Biznis zona Cetinje I
 • Tip: Brownfield
 • Površina: cca 14.3 ha
 • Svojinski status zemljišta: Mješovito, javno-privatni
 • Planska dokumentacija: DUP
 • Topografija terena: Ravan
 • Komunalna infrastruktura: Da
 • Energetska infrastruktura: Da
 • infrastruktura: Da
 • Veliki broj objekata je potpuno prazan, raščišćen i spreman za novu proizvodnju
 • Tip: Greenfield
 • Površina: 49.3 ha
 • Svojinski status zemljišta: 100% lokalna samouprava
 • Planska dokumentacija: DUP
 • Topografija terena: Dio terena ravan, dio nagnut i tehnički se priprema za upotrebu
 • Komunalna infrastruktura: Ne
 • infrastruktura Da

CETINJE

 • Površina: 901.5 km2
 • Broj stanovnika: cca 16.650
 • Klima: umjereno kontinentalna
 • Putevi: magistralni put M-2.3 Podgorica-Cetinje-Budva; magistralni put M-18 Šćepan Polje-Nikšić-Podgorica; magistralni put Nikšić-Grahovo-Risan; regionalni put R-1 Cetinje-Njeguši-Kotor, regionalni put R-13 Cetinje-Lovćen, regionalni put R-15 Čekanje-Čevo-Nikšić, regionalni put R-23 Danilovgrad-Čevo-Grahovo (Republika BiH)
 • Željeznička infrastruktura: Od podgoričke željezničke stanice Cetinje je udaljeno 30 km, oko 55 km od željezničke stanice u Baru i industrijskih kolosjeka Luke Bar.
 • Najbliži terminali vazdušnog saobraćaja su u Podgorici i Tivtu. Cetinje je udaljeno oko 40 km od podgoričkog aerodroma u Golubovcima i oko 45 km od aerodroma u Tivtu.
 • Prijestonica Cetinje se napaja električnom energijom iz elektroenergetskog sistema Crne Gore sa trafostanice TS 110/35 kV Cetinje, iz distributivne mreže 35 kV i dvije male hidroelektrane koje se nalaze na njenoj teritoriji. Snabdijevanje električnom energijom na ovom području je sigurno i kvalitetno.
 • Površina poljoprivrednog zemljišta: 19 267 ha (96% pašnjaci i livade)
 • Površina šuma: 28 000 ha i zauzima oko 30% ukupne površine teritorije
 • Mineralne sirovine: na teritoriji Prijestonice Cetinje utvrđena su ležišta arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena, čije su rezerve procijenjene na oko 16.5 miliona m3 na većem broju nalazišta. Pored ukrasnog kamena značajna su nalazišta tehničko-građevinskog kamena.
 • Osim stare crnogorske Prijestonice Cetinja, koja predstavlja kulturno središte Crne Gore, u navedenoj oblasti se nalazi i selo Njeguši, Rijeka Crnojevića, utvrđenja Lesendro i Žabljak, kao i manastiri na Skadarskom jezeru. Uz prirodne ljepote Lovćena i Skadarskog jezera, Prijestonica Cetinje predstavlja lokalnu samoupravu sa ogromnim turističkim potencijalima koji su pretpostavka razvoja različitih oblika turizma.

Poslovni ambijent na Cetinju karakterišu značajni podsticaji za investitore definisani kroz nekoliko programa.

 

 • Program podsticaja za investicije u Biznis zonama

 

 1. Greenfield investicije

 

 • Umanjenje naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

– 80% za 20-50 novootvorenih radnih mjesta

– 90% za 50-100 novootvorenih radnih mjesta

– 100% za više od 100 novootvorenih radnih mjesta

 

 • Lokalna samouprava finansira po jednog zaposlenog pripravnika na svakog desetog zaposlenog
 • Besplatna izrada biznis plana
 • Za investitore koji otvaraju više od 100 radnih mjesta dodjeljuje se lični savjetnik u kabinetu gradonačelnika

 

 1. Brownfield investicije

 

 • Umanjenje naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

 

–  80% za 20-50 novootvorenih radnih mjesta

–  90% za 50-80 novootvorenih radnih mjesta

– 100% za više od 80 novootvorenih radnih mjesta

 

 • Umanjenje poreza na nepokretnost za objekte u funkciji investicija

 

– 100% prve dvije godine za 20-50 novootvorenih radnih mjesta

– 100% prve dvije godine plus 50% još dvije godine za 50-80 novootvorenih radnih mjesta

– 100% četiri godine plus 50% još dvije godine za više od 80 novootvorenih radnih mjesta

 

 • Besplatna izrada biznis plana
 • Za investitore koji otvaraju više od 80 radnih mjesta dodjeljuje se lični savjetnik u kabinetu gradonačelnika

 

 • Program podsticaja za investicije u slučaju zakupa zemljišta

 

Greenfield i Brownfield

 • Umanjenje naknade za opremanje građevinskog zemljišta
 • 50% za 10-30 novootvorenih radnih mjesta
  • 60% za 30-50 novootvorenih radnih mjesta
  • 70% za 50-80 novootvorenih radnih mjesta
  • 80% za više od 80 novootvorenih radnih mjesta
 • Umanjenje poreza na nepokretnosti za objekte u funkciji investicija
  • 80% prve dvije godine za 10-30 novootvorenih radnih mjesta
  • 100% prve godine plus 50% druge godine za 30-50 novootvorenih radnih mjesta
  • 100% dvije godine plus 50% treće godine za više od 50-80 novootvorenih radnih mjesta
  • 100% tri godine plus 50% četvrte godine za preko 80 novootvorenih radnih mjesta
 • Lokalna samouprava finansira jednog pripravnika na svakog desetog zaposlenog za investicije koje otvaraju više od 80 radnih mjesta
 • Besplatna izrada biznis plana
 • Za investitore koji otvaraju više od 80 radnih mjesta dodjeljuje se lični savjetnik u kabinetu gradonačelnika

 

 • Program podsticaja za investicije van biznis zone

 

 • Za 5-15 novootvorenih radnih mjesta
 • podrška od 500 eura/novootvorenom radnom mjestu
 • umanjenje naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta 50%
 • besplatna izrada biznis plana
 • lokalna samouprava finansira jednog pripravnika na svakog desetog zaposlenog
 • Za 15-30 novootvorenih radnih mjesta
 • podrška od 800 eura/novootvorenom radnom mjestu
 • umanjenje naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta 70%
 • besplatna izrada biznis plana
 • lokalna samouprava finansira jednog pripravnika na svakog desetog zaposlenog
 • umanjenje poreza na nepokretnosti za objekte u funkciji investicije 100% prve dvije godine
 • Za 30-50 novootvorenih radnih mjesta
 • podrška od 1 100 eura/novootvorenom radnom mjestu
 • umanjenje naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta 80%
 • besplatna izrada biznis plana
 • lokalna samouprava finansira jednog pripravnika na svakog desetog zaposlenog
 • umanjenje poreza na nepokretnosti za objekte u funkciji investicije 100% prve dvije godine plus 50% treća godina
 • 50-80 novootvorenih radnih mjesta
 • podrška od 1 500 eura/ novootvorenom radnom mjestu
 • umanjenje naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta 80%
 • besplatna izrada biznis plana
 • lokalna samouprava finansira jednog pripravnika na svakog desetog zaposlenog
 • umanjenje poreza na nepokretnosti za objekte u funkciji investicije 100% prve tri godine
 • za investitore koji otvaraju više od 80 radnih mjesta dodjeljuje se lični savjetnik u kabinetu gradonačelnika
 • Za više od 80 novootvorenih radnih mjesta
 • podrška od 2 000 eura/novootvorenom radnom mjestu
 • umanjenje naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta 100%
 • besplatna izrada biznis plana
 • lokalna samouprava finansira jednog pripravnika na svakog desetog zaposlenog
 • umanjenje poreza na nepokretnosti za objekte u funkciji investicije 100% prve tri godine i 50% naredne dvije
 • za investitore koji otvaraju više od 80 radnih mjesta dodjeljuje se lični savjetnik u kabinetu gradonačelnika

 

 

 • Program podsticaja za razvoj turizma

 

Izgradnja novih kapaciteta i rekonstrukcija postojećih kapaciteta

 • za kapacitete kreveta 20-40
 • umanjenje naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta 60%
 • za kapacitete kreveta 40-80
 • umanjenje naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta 80%
 • umanjenje poreza na nepokretnost za objekte u funkciji investicije 100% prve godine
 • za kapacitete kreveta preko 80
 • umanjenje naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta 90%
 • umanjenje poreza na nepokretnost za objekte u funkciji investicije 100% prve dvije godine

 

 • Komunalne usluge
r.br. Vrsta usluge Cijena
1. Snabdijevanje vodom 3.17 €/m3
2. Odnošenje i skladištenje čvrstog otpada /

 

 • Porezi
 1. Porez na nepokretnosti
r.

br.

Vrsta građevinskog objekta Stopa poreza
1. Poslovni objekat 0.60
2. Proizvodni objekti (hale i dr.) 0.10
3. Pomoćni objekti 0.10

 

Osnovica na koju se primjenjuje obračun poreza na nepokretnosti je tržišna vrijednost nepokretnosti prema zonama u kojima se objekat nalazi.

 1. Prirez porezu na dohodak fizičkih lica

Stopa prireza porezu na dohodak fizičkih lica utvrđena je Zakonom o finansiranju lokalnih samouprava i za Prijestonicu Cetinje iznosi 15%.

 • Naknade
 1. Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

Tabela prikazuje visine naknada u zavisnosti od zone građenja za poslovne objekte:

Zona građenja Ia Ib Ic II III a III b IV V VI VII
Visina naknade (€/m2) 80 80 80 72 72 72 64 40 38 32

 

Prosječan nivo naknade za opremanje građevinskog zemljišta iznosi 56 €/m2.

 

 

 

 1. Naknada za korišćenje opštinskih puteva
r. br. VRSTA NAKNADE VISINA NAKNADE
1. Godišnja naknada za zakup putnog zemljišta

–        Gradske ulice i ulice u naselju

–        Lokalni putevi

–        Nekategorisani putevi

 

3.5 €/m2

3.0 €/m2

2.0 €/m2

2. Naknada za priklučenje prilaznog puta na opštinski put (jednokratno u toku izgradnje):

–        Gradske ulice i ulice u naselju

–        Lokalni putevi

–        Nekategorisani putevi

 

 

490 €

450 €

200 €

3. Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih i telegrafskih vodova na javnom putu:

Gradske ulice:

–        u trasi puta

–        van trase puta

–        presijecanje trase puta (po presijecanju)

Lokalni putevi:

–        u trasi puta

–        van trase puta

–        presijecanje trase (po presijecanju)

Nekategorisani putevi:

–        u trasi puta

–        van trase puta

–        presijecanje trase (po presijecanju)

 

 

 

 

 

5.9 €/m2

1.9 €/m2

750 €

 

 

5.5 €/m2

1.3 €/m2

700 €

 

 

2.9 €/m2

0.9 €/m2

200 €

4. Godišnja naknada za postavljanje i ugradnju elektronskih, telefonskih  i antenskih uređaja i opreme:

–        jednokratno (pri postavljanju)

–        godišnje

 

 

 

2 500 €

800 €

5. Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta (godišnje):

–        hoteli

–        restorani

–        ostali objekti

300-5 400 €

50-70 €

100-150 €

6. Naknade za postavljanje natpisa na putu i pored puta:

–        u zavisnosti od veličine i vrste natpisa, na godišnjem nivou

 

 

 

30-100 €/m2

 

 

 • Komunalne takse
r.

br.

VRSTE LOKALNE KOMUNALNE TAKSE VISINA TAKSE
1. Taksa za držanje asfaltnih i betonskih baza, baza za preradu kamena i proizvodnju pijeska 300 €/mjesečno
2. Taksa za držanje brenti, gatera i cirkulara za rezanje građe:

–        brenta

–        gater

–        cirkular

 

 

30 €/mjesečno

30 €/mjesečno

30 €/mjesečno

3. Takse za korišćenje bilborda i panoa

(u zavisnosti od veličine i vrste) (mjesečno)

8-18 €/m2
4. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-stubovi za prenos (mjesečno) /
5. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-stubovi za distribuciju (mjesečno) /
6. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-trafostanica 35/10 KV (mjesečno) /
7. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-trafostanice (MBTS, BTS, ZTS, DTS) /
8. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih  u kojima se vrši prenos električne energije-stubnih trafostanica /
9. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-niskonaponskih ormana (NN ormani) /
10. Taksa na korišćenje telekomunikacionih objekata-stanica u mobilnoj telefoniji /
11. Taksa na korišćenje telekomunikacionih objekata-stubića i šahta /
12. Taksa za držanje plovnih postrojenja  i plovnih naprava na vodi /
13. Taksa na držanje objekata na vodi (mjesečno) 100 €/objektu
14. Korišćenje obale u poslovne svrhe (mjesečno) 10 €/m2

 

Gradonačelnik
Aleksandar Bogdanović Funkcija Gradonačelnik
Kontakt telefon 041 231 755
E-mail adresa gradonacelnik@cetinje.me
Kabinet gradonačelnika
Ana Nikolić Funkcija Zamjenica gradonačelnika
Kontakt telefon 041 231 755
E-mail adresa ana.nikolic@cetinje.me
Dražen Blažić Funkcija Šef kabineta
Kontakt telefon 041 230 410
E-mail adresa drazen.blazic@cetinje.me
Direkcija za investicije i razvoj
Božidar Božović Funkcija Direktor
Kontakt telefon 067 245 296
E-mail adresa bozidar.bozovic@cetinje.me
Sekretarijat za finansije i razvoj preduzetništva
Zoran Jovićević Funkcija Sekretar
Kontakt telefon 067 637 916
E-mail adresa sekretarijat.frp@cetinje.me
Kancelarija Biznis centar
Luka Jovićević Funkcija Direktor
Kontakt telefon 041 231 452
E-mail adresa biznis.centar@cetinje.me