NIKŠIĆ

 • Mapa i fotografija
 • Tip: Greenfield
 • Površina: 6.912 m2
 • Svojinski status zemljišta: 100% Opština Nikšić
 • Planska dokumentacija: DUP
 • Toporafija terena: Ravan
 • Komunalna infrastruktura: Da
 • Energetska infrastruktura: Da
 • infrastruktura: Da
 • dio je veće industrijske zone, u kojoj je smješten značajan broj privrednih subjekata, od kojih je najveće Željezara Nikšić.

NIKŠIĆ

 • Površina: 2.065 km2
 • Broj stanovnika: cca 72.500
 • Po površini najveća opština, bila je najveća i u staroj Jugoslaviji, u Nikšiću je proizvedeno prvo pivo, osnovana prva željezara, otvorena prva banka, formirano prvo pozorište
 • Putevi: magistralni put M-6: Nikšić-Vilusi (granica sa Bosnom i Hercegovinom); Magistralni put: Priboj (granica sa Srbijom)-Pljevlja-Žabljak-Nikšić-Boka Kotorska; magistralni put M18: granica BiH-Nikšić-Podgorica-Božaj (granica sa Albanijom); regionalni put R-5: Đurđevića Tara-Žabljak-Šavnik-Nikšić; regionalnoi puta R-6: Vir-Krstač (granica sa BiH); regionalnoi put R-11: Risan-Grahovo-Vilusi; regionalni put R-12: Vilusi-Deleuša (granica sa BiH); regionalni put R-15: Čekanje-Čevo-Riđani; regionalni put R-23: Danilovgrad-Markovina-Čevo-Resna-Grahovo-Rudo (granica sa BiH)
 • Željeznička infrastruktura: pruga Podgorica – Nikšić
 • Sportski aerodrom Kapino polje je u fazi izgradnje; Međunarodni Aerodrom Golubovci Podgorica udaljen 60km
 • Elektroenergetska infrastruktura: 7 trafostanica visokog napona (TS 35/10kv) instalisane snage 66.5 MVa i 166 trafostanica niskog napona (TS 10/0.4kv) raspoložive snage 148.39 MVa od čega su 2 TS 110 kv.
 • Površina poljoprivrednog zemljišta: 54 479 ha (12 695 ha obradivo zemljište, ostalo pašnjaci)
 • Najveću plantažu vinove loze u Evropi u jednom kompleksu ima kompanija „13 jul – Plantaže“ koja je istovremeno i najveći proizvođač grožđa i vina u Crnoj Gori
 • Površina šuma: 69 823 ha, a šumsko zemljište dodatnih 7 925 ha
 • Mineralne sirovine: Po ukupnim geološkim rezervama Crna Gora zauzima prvo mjesto u Evropi i jedanaesto mjesto u svijetu. Najkvalitetnija i najveća ležišta crvenog boksita, kao i bijelog boksita, koja se eksploatišu nalaze se na području Opštine Nikšić.
 • Hidropotencijal: 3 rijeke i 3 vještačka jezera
 • Vještačka jezera – Krupac, Slano, Liverovići svojom ljepotom i okruženjem idealna su mjesta za izletnički turizam i bavljenje ribolovom.
 • Jezero Krupac ima uređen dio gdje se nalazi uređena plaža, restoran i sportski tereni
 • Botanička bašta – Arboretum, Zabran kralja Nikole.
 • Veliki broj kulturno-istorijskih spomenika iz raznih vremenskih perioda: Crvena stijena-arheološko nalazište, stećci, tvrđava Bedem, Dvorac kralja Nikole, Saborna crkva, crkva Svetog Petra i Pavla, manastir Svetog Luke u Župi, džamija, katolička crkva, mostovi: Carev, Rimski, Vukov, spomenik kralju Nikoli itd.
 • Oslobađanje od plaćanja naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za 50% od iznosa propisanog odlukom koja uređuje ovu oblast.
 • Smanjenje visine poreza na nepokretnosti za 75% u odnosu na visinu utvrđenu odlukom koja uređuje ovu oblast.
 • Oslobađanje poreza na prirez na dohodak fizičkih lica.

 

 • Komunalne usluge
r. br. Vrsta usluge Cijena
1. Snabdijevanje vodom i odvođenje otpadnih voda 1.92 €/m3
2. Odnošenje i skladištenje komunalnog otpada do 0.45 €/m2

 

 • Porezi
 1. Porez na nepokretnosti
r. br. Vrsta građevinskog objekta Stopa poreza
1. Poslovni objekti (proizvodne hale, skladišni prostor, kancelarijski prostor i drugi objekti namijenjeni za obavljanje poslovne djelatnosti) 1%

 

Osnovica poreza na nepokretnosti za obveznike koji vode poslovne knjige utvrđuje se tako što se kao tržišna vrijednost nepokretnosti uzima vrijednost nepokretnosti koja je prikazana u njegovim poslovnim knjigama, u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo (fer vrijednost), sa stanjem na dan 31. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez na nepokretnosti.

 1. Prirez porezu na dohodak fizičkih lica

Stopa prireza porezu na dohodak fizičkih lica utvrđena je Zakonom o finansiranju lokalnih samouprava i za Opštinu Nikšić iznosi 13%.

 • Naknade
 1. Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

Tabela prikazuje visine naknada u zavisnosti od zone građenja za poslovne objekte:

Zona građenja Ia I II III IV V VI
Visina naknade (€/m2) 144 135 90 63 27 13,5 0

 

Prosječan nivo naknade za opremanje građevinskog zemljišta iznosi 116.6 €/m2.

 1. Naknada za korišćenje opštinskih puteva
r.br. VRSTA NAKNADE VISINA NAKNADE
1. Godišnja naknada za zakup putnog zemljišta

–        Gradske ulice i ulice u naselju

–        Lokalni putevi

–        Nekategorisani putevi

 

4.9 €/m2

3.9 €/m2

3.0 €/m2

 

2. Naknada za priključenje prilaznog puta na opštinski i nekategorisani put (jednokratno u toku izgradnje):

–        na ulicu u naselju

–        na lokalni put

–        na nekategorisane puteve

 

 

 

490 € po priključku

290 € po priključku

150 € po priključku

3. Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih i telegrafskih vodova, vodova kablovskih distributivnih sistema i slično na opštinskom i nekategorisanom putu:

 

– U trupu opštinskog i nekategorisanog puta

–    za ulice u naselju

–    za lokalne puteve

–    za nekategorisane puteve

 

– Van trupa opštinskog i nekategorisanog puta

–    za ulice u naselju

–    za lokalne puteve

–    za nekategorisane puteve

 

 

 

 

 

 

 

5,90 €/m2

2,90 €/m2

2,00 €/m2

 

 

 

1,90 €/m2

0,90 €/m2

0,50 €/m2

4. Naknada za postavljanje i ugradnju elektronskih, telefonskih, antenskih uređaja i opreme i slično, na opštinskim putevima, odnosno zemljištu koje pripada tim putevima:

–       jednokratna naknada (pri postavljanju)

 

Naknada za postavljanje i ugradnju elektronskih, telefonskih, antenskih uređaja i opreme i slično, na nekategorisanim putevima, odnosno zemljištu koje pripada tim putevima

–       jednokratna naknada (pri postavljanju)

 

 

 

 

2 900 € po uređaju

 

 

 

 

 

 

900 € po uređaju

5. Godišnja naknada za uređaje i opremu na opštinskim putevima, odnosno zemljištu koje pripada tim putevima

 

Godišnja naknada za uređaje i opremu na nekategorisanim putevima, odnosno zemljištu koje pripada tim putevima

 

900 € po uređaju

 

 

 

500 € po uređaju

6.  

Godišnja naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog  i nekategorisanog puta

 

1. Za ulice u naselju, i to za:

 

– benzinske i plinske stanice

– skladišta, stovarišta, magacine do 100 m²

– skladišta, stovarišta, magacine od 100 m² do 200 m²

– skladišta, stovarišta, magacine od 200 m² do 300 m²

– skladišta, stovarišta, magacine preko 300 m²

– velike privredne subjekte koji se bave privrednom djelatnošću

– finansijske organizacije, banke, osiguravajuća društva, poslovnice mobilnih operatera i pošte

– hotele i motele

– ugostiteljske usluge u domaćinstvu (smještaj u sobama za iznajmljivanje)

– uslužne djelatnosti (advokati, notari, privatne zdravstvene ustanove, privatne obrazovne ustanove, auto škole, taksi udruženja, kladionice, turističke agencije, društva koja se bave računovodstveno- finansijskim i administrativnim uslugama i uslugama prevoza u drumskom saobraćaju i druge uslužne djelatnosti)

– trgovinske, ugostiteljske, zanatske objekte i druge objekte u kojima se obavlja djelatnost radi sticanja dobiti:

– do 25 m²

– od 25 m² do 50m2

– od 50m2 do 100m2

– od 100m2 do 150m2

– od 150m2 do 200m2

– preko 200m2

 

 

 

 

 

 

 

2 900 €

150 €

 

250 €

 

350 €

 

600 €

 

790 €

 

 

790 €

790 €

 

300 €

 

 

 

 

 

 

 

300 €

 

 

 

100 €

150 €

250 €

300 €

500 €

790 €

 

 • Komunalne takse
r.

br.

VRSTE LOKALNE KOMUNALNE TAKSE VISINA TAKSE
1. Taksa za držanje asfaltnih i betonskih baza, baza za preradu kamena i proizvodnju pijeska 1 000 €/godišnje
2. Taksa za držanje brenti, gatera i cirkulara za rezanje građe  

300 €/godišnje

 

3. Takse za korišćenje bilborda i panoa

(u zavisnosti od veličine i vrste) (godišnje)

160-2 000 €
4. Taksa za držanje plovnih postrojenja i plovnih naprava na vodi (po objektu) 300 €/godišnje
5.  

Taksa na držanje objekata na vodi

 

300 €/godišnje
6. Korišćenje obale u poslovne svrhe 0.23 €/m2 dnevno
7.  

Lokalna komunalna taksa za držanje (priređivanje) muzike u ugostiteljskim objektima, osim muzike koja se reprodukuje mehaničkim sredstvima (gramofon, magnetofon, radio, tv i sl.)

 

jedno priređivanje u toku mjeseca 200 €, dva i više puta 300 €

 

Predsjednik Opštine
Veselin Grbović Funkcija Predsjednik Opštine
Kontakt telefon +382 40 213 072
E-mail adresa predsjednik@niksic.me
Kabinet predsjednika Opštine
Đoko Krivokapić Funkcija Potpredsjednik
Kontakt telefon +382 40 213 146
E-mail adresa djoko.krivokapic@niksic.me
Dragan Perović Funkcija Potpredsjednik
Kontakt telefon +382 40 213 107
E-mail adresa dragan.perovic@niksic.me
Radoš Šućur Funkcija Potpredsjednik
Kontakt telefon +382 40 213 107
E-mail adresa rados.sucur@niksic.me
Slobodanka Roganović Funkcija Šef kabineta
Kontakt telefon +382 40 214 239
E-mail adresa slobodanka.roganovic@niksic.me
Živko Kecojević Funkcija Menadžer
Kontakt telefon +382 40 220 104
E-mail adresa zivko.kecojevic@niksic.me
Sekretarijat za finansije, razvoj i preduzetništvo
Đoko Krivokapić Funkcija Sekretar
Kontakt telefon +382 40 213 146
E-mail adresa djoko.krivokapic@niksic.me
Agencija za projektovanje i planiranje
Marko Radojević Funkcija Direktor
Kontakt telefon +382 40 214 481
E-mail adresa appnk@t-com.me
Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine
Nebojša Adžić Funkcija Sekretar
Kontakt telefon +382 40 213 147
E-mail adresa nebojsa.adzic@niksic.me