PLUŽINE

 • Mapa i fotografija
 • Tip: Brownfield
 • Planska dokumentacija: PUP
 • Komunalna infrastruktura: Da
 • Energetska infrastruktura: Da
 • infrastruktura: Da
 • Mapa i fotografija
 • Tip: Brownfield
 • Svojinski status zemljišta: 100% državno
 • Planska dokumentacija: PUP
 • Topografija terena: Ravan
 • Komunalna infrastruktura: Da
 • Energetska infrastruktura: Da
 • infrastruktura: Da
 • Fabrika „FEP“ je u maju 2014. godine otišla pod stečaj. Većinski vlasnik sa 42.1% akcija je Investiciono-razvojni fond Crne Gore.

PLUŽINE

 • Površina: 854 km2
 • Broj stanovnika: cca 3.300
 • Klima: umjereno kontinentalna
 • Srednja godišnja temperatura: 8°C
 • Putevi: magistralni put M-18 (E762) Podgorica-Nikšić-Plužine-Šćepan Polje (granica sa Bosnom i Hercegovinom); regionalni put R-14 Virak (Žabljak)–Trsa–Plužine.
 • Površina poljoprivrednog zemljišta: 5 650 ha livada, 11 400 ha pašnjaka i 14 ha djeteline
 • Površina šuma: 44 849 ha
 • Hidropotencijal: HE „Piva“ je inače najznačajniji privredni subjekat u Opštini Plužine i u cjelokupnom elektroenergetskom sistemu Crne Gore. Izgradnjom brane visoke 220 m nastalo je Pivsko jezero dugo 42 km, površine 15.3 km.
 • prirodna jezera: Trnovačko jezero, Stabanjska jezera, Škrčka jezera, Sušićko jezero sa kanjonom rijeke Sušice
 • planine: Durmitor, Volujak, Bioč, Maglić, Vojnik, Ledenica, Pivska planina
 • rijeke Tara, Komarnica, Piva, Vrbnica, Mratinjski potok
 • prašuma Perućica
 • Opštini Plužine pripada 14% teritorije Nacionalnog parka Durmitor
 • Pivsko jezero ogroman vodni i turistički potencijal

Podgorica je sa ciljem podsticaja investicija u Glavni grad definisala sljedeći podsticajni paket olakšica:

Za investitore koji posluju u Biznis zoni, obezbijeđeno je:

 • Davanje zemljišta na korišćenje na period do 30 godina bez naknade.
 • Oslobađanje obaveze plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta pod uslovom da investitor o svom trošku izvrši komunalno opremanje lokacije, u skladu sa Odlukom o naknadama za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

 

 • Komunalne usluge
r. br. Vrsta usluge Cijena
1. Snabdijevanje vodom i odvođenje otpadnih voda 0.4 €/m3
2. Odnošenje i skladištenje čvrstog otpada /

 

 • Porezi
 1. Porez na nepokretnosti
r. br. Vrsta građevinskog objekta Stopa poreza
1. Poslovni objekat 1.0
2. Proizvodni objekti (hale i dr.) 1.0
3. Pomoćni objekti 1.0

 

Osnovica na koju se primjenjuje obračun poreza na nepokretnosti je tržišna vrijednost nepokretnosti prema zonama u kojima se objekat nalazi.

 1. Prirez porezu na dohodak fizičkih lica

 

Stopa prireza porezu na dohodak fizičkih lica utvrđena je Zakonom o finansiranju lokalnih samouprava i za Opštinu Plužine iznosi 13%.

 • Naknade
 1. Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

Tabela prikazuje visine naknada u zavisnosti od kvadrature objekta, i to:

Površina objekta Do 100 m2 Preko 100 m2
Visina

naknade (€/m2)

60 70

 

Prosječan nivo naknade za opremanje građevinskog zemljišta iznosi 65 €/m2.

 1. Naknada za korišćenje opštinskih puteva
r.br. VRSTA NAKNADE VISINA NAKNADE
1. Godišnja naknada za zakup putnog zemljišta

–        Gradske ulice i ulice u naselju

–        Lokalni putevi

–        Nekategorisani putevi

 

4.9 €/m2

3.9 €/m2

/

2. Naknada za priključenje prilaznog puta na opštinski put (jednokratno u toku izgradnje):

–        Gradske ulice i ulice u naselju

–        Lokalni putevi

–        Nekategorisani putevi

 

 

/

/

/

3. Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih i telegrafskih vodova na javnom putu:

Gradske ulice:

–        u trasi puta

–        van trase puta

–        presijecanje trase puta (po presijecanju)

Lokalni putevi:

–        u trasi puta

–        van trase puta

–        presijecanje trase (po presijecanju)

 

 

 

 

 

5.9 €/m2

1.9 €/m2

 

800 €

 

2.9 €/m2

0.9 €/m2

400 €

4. Godišnja naknada za postavljanje i ugradnju elektronskih, telefonskih, antenskih uređaja i opreme:

–        jednokratno (pri postavljanju)

–        godišnje

 

 

 

2 900 €

900 €

5. Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta (godišnje):

–        hoteli

–        restorani

–        ostali objekti

500 €

250 €

250 €

6. Naknade za postavljanje natpisa na putu i pored puta:

–        u zavisnosti od veličine i vrste natpisa, na godišnjem nivou

 

 

15-280 €/m2

 

 

 

 • Komunalne takse
r. br. VRSTE LOKALNE KOMUNALNE TAKSE VISINA TAKSE
1. Taksa za držanje asfaltnih i betonskih baza, baza za preradu kamena i proizvodnju pijeska /
2. Taksa za držanje brenti, gatera i cirkulara za rezanje građe:

–        brenta

–        gater

–        cirkular

 

 

/
/

/

3. Takse za korišćenje bilborda i panoa

(u zavisnosti od veličine i vrste):

–        pano (po komadu)

–        bilbord (po komadu)

 

 

20 €/mjesečno

100 €/mjesečno

4. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-stubovi za prenos (mjesečno) 5-10 €/kom
5. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-stubovi za distribuciju (mjesečno)  

2 €/komad

 

6. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-trafostanica 35/10 KV (mjesečno) 100 €/komad
7. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-trafostanice (MBTS, BTS, ZTS, DTS) 100 €/komad
8. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-stubnih trafostanica /
9. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-niskonaponskih ormana (NN ormani) 50 €/komad
10. Taksa na korišćenje telekomunikacionih objekata-stanica u mobilnoj telefoniji 150 €/komad
11. Taksa na korišćenje telekomunikacionih objekata-stubića i šahti /
12. Taksa za držanje objekata na vodi (godišnje) 20 €/objektu
13. Korišćenje obale u poslovne svrhe /

 

Predsjednik Opštine
Mijuško Bajagić Funkcija Predsjednik Opštine
Kontakt telefon 040 271 103
E-mail adresa predsjednik@pluzine.me
Sekretarijat za privredu i finansije
Olgica Glomazić Funkcija Sekretarka
Kontakt telefon 040 271 111
E-mail adresa finansije@pluzine.me