Maps of investment location in Montenegro

Maps of investment location in Montenegro


INVESTICIONI AMBIJENT U CRNOJ GORI

U 2015. godini strane direktne investicije su iznosile 757,4 miliona €. Pored navedenog, projekcije ukupnih planiranih ulaganja po godinama iznose 610 miliona € u 2016. godini, 961,3 miliona € u 2017. godini i 1,010,6 miliona € u 2018. godini..

Više

PODSTICAJI ZA INVESTITORE

Investitorima će i u strateškim i u lokalnim zonama biti obezbjeđene olakšice na državnom i na lokalnom nivou. Na državnom nivou, poslodavci koji zaposle lica u biznis zonama, oslobođeni su doprinosa za obavezno osiguranje na zarade i poreza na dohodak fizičkih lica ..

Više

KLJUČNE INVESTICIJE U CRNOJ GORI

Trenutno je u Crnoj Gori u toku realizacija višemilionskih projekata: Autoput Bar Boljare – Prioritetna dionica autoputa Bar-Boljare, Smokovac-Uvač-Mateševo, duga je 41km. Realizacija ove dionice, u ugovorenom roku od 48 mjeseci..

Više